bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 04.11.2019 z powodu:
Ogłoszenie nieaktualne

Zapytanie ofertowe 1/FIO/2017

 Znak sprawy nr: 2/FW/FIO/2017

ZAMAWIAJCY:
Fundacja Wolnoci
20-068 Lublin, ul. Stanisawa Leszczyskiego 23
tel. 513979597
kontakt@fundacjawolnosci.org, www.fundacjawolnosci.org
REGON: 061444494, NIP: 7123272946, KRS: 0000428743

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Pastwo,

zwracamy si z prob o przedstawienie oferty cenowej za realizacj poniszego zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybranie zleceniobiorcy, który wykona prace przy portalu jawnylublin.pl/stronaglowna, polegajce na:

a) zlokalizowanie i usunicie bdów w kodzie strony,

b) zabezpieczenie strony przed atakami hakerskimi,

c) wprowadzenie nowej funkcjonalnoci: analizy zmian danej kategorii budetu miasta (w zakadkach "Budet Miasta" oraz "Moje Podatki") w kolejnych latach,

d) wprowadzenie nowej funkcjonalnoci: utworzenie interaktywnej mapy z mozliwoci lokalizacji zdj i opisów miejskich inwestycji, kolorowe znaczniki dla kilku kategorii inwestycji; po najechaniu kursorem na inwestycj powinna pojawi si miniaturka zdjcia i tytu inwestycji,

e) wprowadzenie nowej funkcjonalnoci: umoliwienie sortowania pozycji w zakadkach "Budet Miasta" oraz "Moje Podatki": alfabetycznie oraz kwotowo (malejco i rosnco),

f) w zakadce "Moje Podatki" - po wybraniu kwoty pojawi si info o tym, na jakim stanowisku w miecie zarabia si tyle samo. Np. po wybraniu na suwaku 8000 z "Tyle zarabia prezes spóki miejskiej SPR Lublin" (umozliwienie dodania dowolnej liczby wasnych kwot do porównywania)

2. W odpowiedzi na zapytanie, prosimy o podanie:

a) czasu potrzebnego na realizacj zamówienia,

b) wartoci zamówienia w kwocie brutto,

c) okresu gwarancji na w/w usugi,

3. Oferty mona skada poczt elektroniczn na adres kontakt@fundacjawolnosci.org. Termin skadania ofert upywa w dn. 31.05.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpywu. Nie bd rozpatrywane oferty, które wpyn po wyznaczonym terminie.Opublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 25.04.2017
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 25.04.2017
Dokument oglądany razy: 3 765

Wersja do druku