bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja treści danych oferentów

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: ekspert ds. monitoringu

W dn. 5 maja 2017 r. o godz. 12.00 w biurze Fundacji Wolności w Lublinie przy al. Racławickie 22 Komisja w składzie:

1) Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu FW, Specjalista ds. monitoringu.
2) Wojciech Dec – Koordynator projektu,
3) Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.

1) doboru instytucji monitorowanych do badania,
2) zebrania danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny przegląd w instytucji monitorowanej itp.)
3) opracowania 56 Planów Monitoringu w instytucji,
4) przeprowadzenia monitoringu,
5) opracowania zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,
6) zweryfikowania wykorzystania rekomendacji przez instytucje.

Zamówienie ofertowe było złożone w związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności (Zamawiający) i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zamawiający dokonał wyboru ofert, które wpłynęły do dn. 04.05.2017 r. do godz. 23:59:59 oraz spełniały postawione przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu. Zamawiający udzielił zamówienia w poszczególnych częściach, następującym Wykonawcom:

1. Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki) - Paweł Romański, ul. Norwida 27/8, 24-100 Puławy, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.

2. Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki) - Katarzyna Krupska-Grudzień, ul. Krysińskiego 8B, 21-300 Radzyń Podlaski, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.

3. Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) - Bartłomiej Bałaban, ul. Wieniawska 8/18, 20-071 Lublin, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.

4. Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski) - Kinga Kulik, ul. 1-go Maja 17/6, 21-150 Kock, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.

5. Subregion szczebla wojewódzkiego w Lublinie - Krzysztof Kowalik, ul. Dąbrowska 3, 20-416 Lublin, data wpłynięcia oferty 02.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.

Publikacja wyników w
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1031270Opublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 30.05.2017
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 19.05.2017
Dokument oglądany razy: 2 309