bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja o 2017 rok

Majątek

Źródła pochodzenia majątku

Na podstawie par. 11 statutu Fundacji Wolności, jej majątek pochodzi z:

-krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
-dotacji, datków i subwencji;
-funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
-dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację;
-zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
-operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;
-dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Przychody i koszty:

Rok 2012 - przychody 10 486,14 zł; koszty 6 964,32 zł

Rok 2013 - przychody 53 660,28 zł; koszty 57 681,54 zł

Rok 2014 - przychody 142 094,61 zł; koszty 129 737,25 zł

Rok 2015 - przychody 100 810,34 zł; koszty 72 077,61 zł

Rok 2016 - przychody 33 186,70 zł; koszty 60 664,79 złOpublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 19.06.2017
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 20.08.2014
Dokument oglądany razy: 2 549