bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 04.11.2019 z powodu:
Ogłoszenie nieaktualne

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: ekspert ds. monitoringu

W dn. 2 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w biurze Fundacji Wolności w Lublinie przy al. Racławickie 22 Komisja w składzie:

1) Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu FW, Specjalista ds. monitoringu.
2) Wojciech Dec – Koordynator projektu,
3) Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru eksperta ds. monitoringu, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.

1) przeprowadzenia monitoringu,
2) opracowania zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,
3) zweryfikowania wykorzystania rekomendacji przez instytucje.

Zamówienie ofertowe było złożone w związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności (Zamawiający) i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zamawiający dokonał wyboru ofert, które wpłynęły do dn. 29.12.2017 r. do godz. 23:59:59 oraz spełniały postawione przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu. Zamawiający udzielił zamówienia w poszczególnych częściach, następującym Wykonawcom:

1. Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) - Tomasz Chuszcza, data wpłynięcia oferty 29.12.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.

Publikacja wyników w
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1077057Opublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 08.01.2018
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 340

Wersja do druku