bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawienie treci

Zatrudnimy Animatora Rad Dzielnic

 Zapytanie ofertowe 1/FIO/2018

ZAMAWIAJCY:
Fundacja Wolnoci
20-007 Lublin, ul. Peowiaków 10/8
tel. 513979597
kontakt@fundacjawolnosci.org, www.fundacjawolnosci.org
REGON: 061444494, NIP: 7123272946, KRS: 0000428743

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Pastwo,

poszukujemy osoby, która zajmie si animowaniem lubelskich rad dzielnic w zakresie opisanym poniej. Nie narzucamy staych godzin pracy.

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: 8 miesicy (maj-grudzie)

Szacunkowy czas pracy: 40 godzin miesicznie

Szacunkowe wynagrodzenie: 1400 z brutto miesicznie

Pozdane kwalifikacje:

- znajomo zasad dziaania lubelskich rad dzielnic,

- wiedza nt. funkcjonowania samorzdu gminnego,

- sumienno i zaangaowanie w wykonywan prac,

Mile widziane osoby aktywne spoecznie oraz dowiadczone w pracy o podobnym zakresie zada. Preferujemy osoby, które nie s czonkami rad dzielnic.

Zakres zada:

- przeprowadzenie rekrutacji i przygotowanie omiu szkole dla czonków rad dzielnic,

- przygotowanie konferencji "Forum Dzielnic" z udziaem 40 uczestników,

- przygotowanie, organizacja i moderacja omiu spotka roboczych nt. standardów funkcjonowania i zasad wspópracy rad dzielnic,

- pomoc w przygotowaniu i zebranie 270 ankiet wród czonków rad dzielnic,

- udzia w min. 15 posiedzeniach rad dzielnic i sporzdzenie notatek z ich przebiegu,

- wspóorganizacja debat samorzdowych w 6 dzielnicach,

- stay kontakt i pomoc w pracy koordynatora projektu (spotkanie min. raz w tygodniu),

Oferty mona skada poczt elektroniczn na adres kontakt@fundacjawolnosci.org. Termin skadania ofert upywa w dn. 15.05.2018 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpywu. Nie bd rozpatrywane oferty, które wpyn po wyznaczonym terminie.

Zastrzegamy sobie mozliwo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Zastrzegamy mozliwo nierozstrzygnicia zapytania w razie nie otrzymania dofinansowania na realizacj zadania.Opublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 03.05.2018
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 03.05.2018
Dokument oglądany razy: 841