bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja o dane za 2020 rok.

1% podatku

Fundacja Wolności od listopada 2016 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wpływy z 1% podatku są wydatkowane na działalność pożytku publicznego, w tym:

  • zwiększenie przejrzystości i jawności w życiu publicznym,
  • kontrolę obywatelską instytucji publicznych oraz korzystających ze środków publicznych,

Informacja o wpływie środków w poszczególnych latach:

rok 2017 - 853,90 zł

rok 2018 - 2 366,30 zł

rok 2019 - 6 516,10 zł

Informacja o wydatkowaniu otrzymanych środków:

rok 2017 - 64,60 zł

rok 2018 - 656,62 zł

rok 2019 - 2251,37 zł

Wydatki szczegółowo:

30 listopada 2017 zakup znaczków pocztowych 64,60 zł

27 lutego 2018 zwrot kosztów przejazdu do Puław na szkolenie dla ngo nt. prawa do informacji 91,94 zł

18 lipca 2018 zakup znaczków pocztowych 128,00 zł

27 lipca 2018 energia elektryczna w biurze za okres 8 maja - 10 lipca 74,91 zł

28 września 2018 energia elektryczna w biurze za okres 10 lipca - 4 września 70,37 zł

18 października 2018 statuetki dla laureatów "Badania Aktywności Radnych" 104,70 zł

7 listopada 2018 opracowanie kodu źródłowego do "Latarnika Wyborczego" 110 zł

17 grudnia 2018 zakup znaczków pocztowych 76,70 zł

31 stycznia 2019 zakup znaczków pocztowych (30 sztuk) 96,00 zł

31 stycznia 2019 Opłata administracyjna. Projekt PITax.pl dla OPP sezon 2018/2019 2,00 zł

6 lutego 2019 zakup znaczków pocztowych (40 sztuk) 104,00 zł

23 kwietnia 2019 zasądzony zwrot kosztów postępowania kasacyjnego sygn.akt I OSK 868/17 460,00 zł

26 kwietnia 2019 zajęcie pasa drogowego na wystawę o jawności 24,00 zł

27 maja 2019 energia elektryczna w biurze 194,88 zł

5 czerwca 2019 opłata za udostępnienie informacji o środowisku od urzędu marszałkowskiego (DZ.III.706.5.2019.MDOM) 6,60 zł

7 czerwca 2019  zajęcie pasa drogowego na wystawę o jawności 62,00 zł

12 czerwca 2019 usługa serwisowa i konfiguracja komputera 120,00 zł

25 czerwca 2019 bilet do Warszawy na posiedzenie rady fundacji 15,99 zł

28 czerwca 2019 znaczki pocztowe 126,00 zł

26 lipca 2019 wpis sądowy od skargi na bezczynność Marszałka Województwa Lubelskiego sygn. akt II SAB/Lu 59/19

30 lipca 2019 wpis sądowy od skargi na bezczynność sygn. II SAB/Lu 53/19 100,00 zł

1 sierpnia 2019 Opłata administracyjna. Projekt PITax 2019/2020 2,00 zł

12 sierpnia 2019 wpis sądowy od skargi II SAB/Lu 63/19 100,00 zł

21 sierpnia 2019 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Zachodniopomorskiego 100,00 zł

28 sierpnia 2019 zajęcie pasa drogowego na wystawę o jawności (Al. Tysiąclecia) 33,00 zł

10 września 2019 żądanie dosyłania przesyłek pocztowych na nowy adres 6,00 zł

11 września 2019 Opłata aktywacyjna w serwisie PayU.pl 5,00 zł

14 października 2019 wpis sądowy od skargi II SAB/Wa 688/19 100,00 zł

25 października 2019 wpis sądowy od skargi II SA/Lu 627/19 200,00 zł

28 października 2019 zakup książki „Skuteczna reklama na Facebooku” 59,90 zł

22 listopada 2019 Wpis sądowy II SAB/Ol 82/19 100,00 zł

22 listopada 2019 opłaty i prowizje bankowe 5,00 zł

5 grudnia 2019 opłaty i prowizje bankowe 5,00 zł

24 grudnia 2019 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Kujawsko-pomorskiego nr II SAB/Bd 92/19 100,00 zł

30 grudnia 2019 wpis sądowy od skargi na bezczynność spółki Motor Lublin SA nr II SAB/Lu 101/19 (dot. danych ze sprawozdania finansowego za rok 2018)Opublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 14.01.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 19.02.2017
Dokument oglądany razy: 3 188