bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.04.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Rejestr umów

Rejestr umów, zawartych przez Fundacja Wolności, sfinansowanych ze środków publicznych.

Wykaz umów zawartych w 2019 roku:

Lp. Nr umowy Wykonawca Przedmiot umowy Data umowy

Kwota brutto

1 UZ/2019/1 Tomasz Chuszcza Ekspert ds. Monitoringu 02.01.2019 1120,00 zł
2 UZ/2019/2 Krzysztof Jakubowski Promocja i rekrutacja liderów-seniorów 6.05.2019 24,90 zł /godz.
3 UZ/2019/3 Krzysztof Kowalik Podejmowani interwencji w sprawach zgłaszanych przez seniorów 6.05.2019 41,50 zł /godz.
4 UZ/2019/6 Joanna Kukier Animator Seniorów-liderów 15.06.2019 33 zł/godz.
5 UZ/2019/7 Krzysztof Jakubowski Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej 21.06.2019 224,00 zł
6 UZ/2019/8 Krzysztof Wiśniewski Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej 21.06.2019 224,00 zł
7 1/2.16 POWER/FW /2019 Krzysztof Jakubowski Specjalista ds. obsługi portalu 01.07.2019 43,75 zł /godz.
8 UZ/2019/9 Marlena Stradomska Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 10 lipca 08.07.2019 224,00 zł
9 UZ/2019/10 Krzysztof Jakubowski Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 10 lipca 08.07.2019 224,00 zł
10 UZ/2019/11 Krzysztof Kowalik Prowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów 01.08.2019 25,90 zł/ godz.
11 UZ/2019/12 Sławomir Skomra Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich 14.08.2019 540,00 zł
12 UZ/2019/13 Anna Józkowicz Przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla grupy seniorów 14.08.2019 228,00 zł
13 UZ/2019/14 Alina Gucma Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 20 sierpnia 14.08.2019 228,00 zł
14 UZ/2019/15 Krzysztof Jakubowski Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 20 sierpnia 14.08.2019 224,00 zł
15 UZ/2019/17 Joanna Kukier Przeprowadzeniu warsztatów dziennikarskich 01.09.2019 445,00 zł
16 UZ/2019/18 Marlena Stradomska Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 23 września 20.09.2019 224,00 zł
17 UZ/2019/19 Joanna Kukier Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 23 września 20.09.2019 224,00 zł
18 UZ/2019/20 Emilia Lipińska Przeprowadzenie warsztatów dla seniorów-liderów z Lublina (7 godzin) 20.09.2019 630,00 zł
19 UZ/2019/21 Joanna Kukier Przeprowadzenie warsztatów dla seniorów-liderów z Lublina (7 godzin) 20.09.2019 522,91 zł
20 UZ/2019/22 Krzysztof Jakubowski Przeprowadzenie warsztatów dla seniorów-liderów z Lublina (21 godzin) 20.09.2019 1 568,72 zł
21 UZ/2019/23 Joanna Kukier Wystąpienia w charakterze eksperta podczas dwóch kawiarenek obywatelskich 04.11.2019 448,00 zł
22 UZ/2019/24 Marlena Stradomska Wystąpienia w charakterze eksperta podczas dwóch kawiarenek obywatelskich 04.11.2019 448,00 zł
23 UZ/2019/25 Krzysztof Jakubowski Koordynacja działań Rady Mieszkańców Lublina 04.11.2019 27,00 zł /godz.
24 UZ/2019/26 Marta Kurowska Wystąpienie na konferencji w dniu 10 grudnia 02.12.2019 322,00 zł
25 UZ/2019/27 Krzysztof Jakubowski Prowadzenie konferencji podsumowującej realizację projektu "W naszym interesie" 02.12.2019 273,00 zł
26 UZ/2019/28 Joanna Kukier Wystąpienie na konferencji w dniu 10 grudnia 02.12.2019 315,00 zł
27 UZ/2019/29 Katarzyna Radzik Wystąpienie na konferencji w dniu 10 grudnia 02.12.2019 380,00 zł

Rejestr umów, zawartych przez Fundacja Wolności, sfinansowanych ze środków publicznych.

Wykaz umów zawartych w 2018 roku:

Lp. Nr umowy Wykonawca Przedmiot umowy Data podpisania Kwota brutto
1 UoD/2018/1 Krzysztof Blachnicki Autorskie opracowanie oprogramowania do projektu latarnika wyborczego 01.10.2018 110 zł

Wykaz umów zawartych w 2017 roku:

930,94 zł

Lp. Nr umowy Wykonawca Przedmiot umowy Data podpisania Kwota brutto
1 UoD2017/1 Bartłomiej Bałaban wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) 01.6.2017 120 zł
2 UoD2017/2 Krzysztof Kowalik wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) 01.6.2017 99,49 zł
3 UoD2017/3 Seweryn Szczepaniak wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) 01.6.2017 120 zł
4 UoD2017/4 Krzysztof Jakubowski wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) 1.6.2017 99,49 zł
5 UoD2017/5 Seweryn Szczepaniak Autorskie opracowanie treści na ulotki dot. porad prawnych i obywatelskich 19.6.2017 250 zł
6 UoD2017/6 Krzysztof Kowalik Autorska analiza wykonania budżetu miasta w 2016 roku oraz projektu budżetu miasta na 2017 rok 19.6.2017 2400 zł
7 UoD2017/8 Seweryn Szczepniak wykonanie autorskich zdjęć fotograficznych na potrzeby portalu gazeta.jawnylublin.pl 01.8.2017 2000 zł
8 UoD2017/9 Marcin Bartyś wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) 01.10.2017 120 zł
9 UoD2017/10 Anna Gajda wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) 20.10.2017 120 zł
10 UoD2017/11 Anna Abramek-Madejska wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) 20.10.2017 120 zł
11 UoD2017/12 Andrzej Filipowicz wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) 20.10.2017 120 zł
12 UoD2017/14 Krzysztof Gorczyca wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) 01.12.2017 120 zł
13 UoD2017/15 Seweryn Szczepaniak przeprowadzenie analizy i napisanie autorskiej recenzji projektu budżetu miasta Lublin na 2018 rok 08.12.2017 1200 zł
14 UZ2017/1 Krzysztof Kowalik Koordynacja projektu „Jawny Lublin 2017” 03.04.2017 1100 zł
15 UZ2017/2 Krzysztof Kowalik Koordynacja projektu „Jawny Lublin 2017 03.04.2017 930,94 zł
16 UZ2017/3 Krzysztof Kowalik Ekspert ds. Monitoringu 04.05.2017 33,16 zł/godz
17 UZ2017/4 Bartłomiej Bałaban Ekspert ds. Monitoringu 04.05.2017 40 zł/godz
18 UZ2017/5 Kinga Kulik Ekspert ds. Monitoringu 04.05.2017 33,16 zł/godz
19 UZ2017/6 Katarzyna Krupska-Grudzień Ekspert ds. Monitoringu 04.05.2017 40 zł/godz
20 UZ2017/7 Paweł Romański Ekspert ds. Monitoringu 04.05.2017 40 zł/godz
21 UZ2017/7a Krzysztof Kowalik przeprowadzenie dwóch szkoleń nt. dostępu do informacji publicznej 01.06.2017 663,30 zł
22 UZ2017/8 Monika Radzik Opieka nad dziećmi w czasie warsztatów (70 zł/godz) 09.06.2017 840 zł
23 UZ2017/9 Krzysztof Piskorz Przeprowadzenie 6 godzin warsztatów dziennikarskich 09.06.2017 480 zł
24 UZ2017/10 Bartłomiej Bałaban Udzielanie porad prawnych i obywatelskich 10.06.2017 40 zł/godz.
25 UZ2017/11 Krzysztof Kowalik Udzielanie porad prawnych i obywatelskich 10.06.2017 33,86 zł/godz.
26 UZ2017/12 Seweryn Szczepaniak Udzielanie porad prawnych i obywatelskich 10.06.2017 40 zł/godz.
27 UZ2017/13 Krzysztof Jakubowski Udzielanie porad prawnych i obywatelskich 10.06.2017 33,86 zł/godz.
28 UZ2017/15 Krzysztof Jakubowski Przeprowadzenie szkolenia nt. monitoringu rad dzielnic 19.06.2017 74,63 zł/godz
29 UZ2017/16 Piotr Zygan Przeprowadzenie szkolenia nt. monitoringu rad dzielnic 19.06.2017 90 zł/godz
30 UZ2017/17 Filip Trubalski Przeprowadzenie szkolenia nt. monitoringu rad dzielnic 19.06.2017 90 zł/godz
31 UZ2017/22 Krzysztof Jakubowski Przeprowadzenie prelekcji nt. działalności fundacji i punktu porad podczas spotkań z mieszkańcami 28.08.2017 66,33 zł/godz.
32 UZ2017/26 Paweł Cal opracowania nowych funkcjonalności dla portalu jawnylublin.pl oraz poprawa istniejęcych błędów w kodzie strony 01.10.2017 3316,47 zł

Wykaz umów zawartych w 2016 roku:

Lp. Nr umowy Wykonawca Przedmiot umowy Data umowy Kwota brutto
1 UoD/2016/21 Krzysztof Jakubowski Opracowanie autorskiej analizy nt. inwestycji zagranicznych na rynku mediów w Polsce 01.06.2016 3400 zł

W 2015  roku fundacja nie zawierała umów zlecenie i o dzieło, finansowanych ze środków publicznych

Wykaz umów zawartych w 2013 roku:

Lp. Nr umowy Wykonawca Przedmiot umowy Data podpisania Kwota brutto
1 UoD 1/02/2013 Dorota Jakubowska Wykonanie dokumentacji fotograficznej 04.02.2013 400 zł
2 UoD 2/02/2013 Robert Wójtowicz Przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego szkolenia 07.02.2013 600 zł
3 UoD 3/02/2013 Joanna Opoł Przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego szkolenia 16.02.2013 600 zł
4 UoD 1/03/2013 Joanna Opoł Przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego szkolenia 02.03.2013 600 zł
5 UoD 4/03/2013 Mariola Dworak Przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego szkolenia 15.03.2013 900 zł
6 UoD 5/03/2013 Anna Magdziak Wykonanie portalu 15.03.2013 1900 zł
7 UoD 6/03/2013 Małgorzata Małkowska Przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego szkolenia 15.03.2013 700 zł
8 UoD 7/03/2013 Tomasz Kulczyński Wykonanie i opracowanie graficzne projektu folderu 15.03.2013 900 zł

Wykaz umów zawartych w 2014 roku:

Lp. Numer umowy Wykonawca Przedmiot umowy Data zawarcia Kwota brutto
1. UZ/2014/01 David Drewniak koordynacja projektu „Studencki Portfel” 4.04.2014 1200
2. UZ/2014/02 Michał Łukowski przeprowadzenie debaty 4.04.2014 200
3 UoD/2014/01 Dorota Jakubowska wykonanie dokumentacji fotograficznej 4.04.2014 350
4 UoD/2014/02 Joanna Palica opracowanie i wykonanie projektu graficznego plakatu 4.04.2014 150
5 UZ/2014/03 Krzysztof Jakubowski przeprowadzenie warsztatów zarządzania finansami osobistymi 1.05.2014 1000
6 UZ/2014/04 Krzysztof Jakubowski koordynacja projektu "Jawny Lublin" 12.06.2014 4200
7 UZ/2014/05 Krzysztof Kowalik przeprowadzenie szkoleń nt. dostępu do informacji publicznej 27.06.2014 1200
8 UZ/2014/11 Krzysztof Kowalik przeprowadzenie lekcji obywatelskich w szkołach średnich w Lublinie 2.11.2014 1200
9 UZ/2014/12 Krzysztof Jakubowski koordynacja projektu „Moje miasto a w nim...” 2.11.2014 3900
10 UoD/2014/3 Krzysztof Jakubowski autorskie opracowanie analizy budżetu miasta Lublin za rok 2013 i 2014 3600
11 UoD/2014/4 Krzysztof Kowalik autorskie opracowanie treści podręcznika nt. dostępu do informacji publicznej 800
12 UoD/2014/5 Jarosław Chojnacki stworzenie infografiki 15.09.2014 250
13 UoD/2014/6 Magdalena Małczyńska-Umeda opracowanie i wykonanie autorskiej infografiki 7.10.2014 250
14 UoD/2014/7 Piotr Bielecki opracowanie portalu internetowego 2.11.2014 13000
15 UoD/2014/8 Anna Magdziak Autorska analiza danych publicznych na potrzeby projektu „Moje miasto a w nim...” 2.11.2014 4200
16 UoD/2014/9 Marcin Muller Autorska analiza danych publicznych na potrzeby projektu „Moje miasto a w nim...” 2.11.2014 3500
17 UoD/2014/10 Magdalena Małczyńska-Umeda opracowanie i wykonanie autorskiej infografiki 12.11.2014 250
18 UoD/2014/11 Magdalena Małczyńska-Umeda opracowanie i wykonanie autorskiej infografiki 12.11.2014 250
19 UoD/2014/12 Magdalena Małczyńska-Umeda opracowanie i wykonanie autorskiej infografiki 12.11.2014 250
20 UoD/2014/13 Magdalena Małczyńska-Umeda opracowanie i wykonanie autorskiej infografiki 12.11.2014 250
21 UoD/2014/14 Dorota Jakubowska przygotowania ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych 24.11.2014 135
22 UoD/2014/15 Dorota Jakubowska Autorska analiza danych publicznych na potrzeby projektu „Moje miasto a w nim...” 24.11.2014 2100
23 UoD/2014/16 Krzysztof Kowalik Autorska analiza danych publicznych na potrzeby projektu „Moje miasto a w nim...” 24.11.2014 2800
24 UoD/2014/17 Jacek SKrzyniarz opracowanie infografiki 24.11.2014 250
25 UoD/2014/18 Jacek SKrzyniarz opracowanie infografiki 24.11.2014 250
26 UoD/2014/19 Jacek SKrzyniarz opracowanie infografiki 24.11.2014 250
27 UoD/2014/20 Jacek SKrzyniarz

opracowanie infografiki

24.11.2014 250Opublikował: Sara Labenz
Publikacja dnia: 21.04.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 20.08.2014
Dokument oglądany razy: 4 897