bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Jawny Lublin 2017

Okres realizacji: do 31 grudnia 2017

Źródło finansowania: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Kwota dofinansowania: 71 751 zł

Treść umowy na dofinansowanie

Opis:

Zadanie ma na celu wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Zostanie zrealizowane poprzez działania strażnicze, w tym rozwój niezależnego portalu
informacyjnego gazeta.jawnylublin.pl, funkcjonowanie punktu porad i interwencji obywatelskich, monitoring funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie, zorganizowanie forum
przewodniczących rad i zarządów dzielnic, przeprowadzenie szkoleń nt. prawa do informacji publicznej oraz opracowanie podsumowania zadania w formie atrakcyjnych
infografik. W zaplanowanych działaniach weżmie udział ok. 250 beneficjentów. Oferent przewiduje preferencje i udogodnienia dla osób zajmujących się wychowywaniem
małych dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami. W ramach zaplanowanych działań przewiduje się inicjatywy dot. rodzicielstwa (np. publikacja artykułów dot. spraw
rodzicielstwa i macierzyństwa).Opublikował: Sara Labenz
Publikacja dnia: 25.05.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 21.06.2017
Dokument oglądany razy: 3 702