bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Działania strażnicze

Okres realizacji: od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2018

Źródło finansowania: Fundacja im. Stefana Batorego

Kwota dofinansowania: 99 860 zł

Opis:

W dniach 22-23 czerwca 2018 zorganizowaliśmy Zjazd Watchdogów Lubelszczyzny. Pierwszego dnia odbył się warsztat „jak komunikować nasze trudne tematy mieszkańcom”, drugiego odbyliśmy telekonferencję z Filipem Pazderskim nt. monitorowania wyborów (pierwotnie miał przyjechać, ale nie dał rady). Spotkanie było okazją do wymiany swoich problemów ale również  integracji (wyjście na kręgle). Do udziału zaprosiliśmy również Katarzynę Batko z Sieci Watchdog. W sumie w zjeździe uczestniczyło 12 osób (w tym dwie nie korzystały z noclegu). Były wśród nich przede wszystkim osoby, które zajmują się działalnością strażniczą, nie działające w ramach organizacji – najczęciej w formie strony facebookowej (np. Jawny Parczew, Watchdog Radzyń).

Dzięki dofinansowaniu fundacja po raz pierwszy w swojej historii wynajęła własny lokal biurowy (17m2 w prywatnej kamienicy w centrum miasta), który urządziliśmy dzięki otrzymanym środkom (nowa wykładzina, zakup mebli i urządzenia wielofunkcyjnego). To pozwoliło nam przejść w tryb codziennej pracy (działalności). Biuro jest miejscem spotkań z dziennikarzami oraz interesariuszami. Nawet zorganizowaliśmy kilka większych spotkań(na ok. 10-12 osób).

Udało nam się znaleźć osobę do pracy w biurze i zatrudnią na dłużej (po trzymiesięcznym stażu). Do jej obowiązków należy m.in. analizowanie danych, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, aktualizowanie serwisu lublin.mamprawowiedziec.pl, pomoc w organizowanych spotkaniach, nagrywanie posiedzeń rady miasta. Planujemy kontynuować jej zatrudnienie, finansując cząciowo z realizowanych projektów, częciowo ze środków pozyskiwanych z darowizn/

W czasie realizacji dofinansowania podnieśliśmy profesjonalizm w podejmowanych sprawach sądowych. Pieniądze z dotacji przeznaczyliśmy m.in. na koszty 31 spraw sądowych (w większości z nich sąd przyznał nam rację, część spraw nie jest jeszcze zakończonych). Zaczęliśimy współpracę wolontariacką ze studentami prawa na UMCS i KUL. Spotkaliśmy się z kilkoma lubelskimi prawnikami, aby porozmawiać nt. możliwości współpracy. Rozpoczęliśmy współpracę z jednym z nich. Jesteśmy obecni na sali rozpraw we wszystkich sprawach sądowych z naszym udziałem.

Znacznie poprawiliśmy nasze osiągnięcia w dziedzinie fundraisingu. Koordynator ds fundraisingu odbył kilkadziesiąt spotkań z potencjalnych darczyńcami. Zorganizowaliśmy dwie zbiórki internetowe (po szkoleniu Crowdfunding dla ngo), zaczęliśmy wykorzystywać facebook do zbierania pieniędzy (w 2018 roku braliśmy udział w szkoleniu w siedzibie Fundacji Batorego a wczeęniej w siedzibie Stowarzyszenia 61). Efekty dzialań widać np. po wzroście przychodów z 1% podatku (z 854 zł do 2366 zł), regularnych darowiznach oraz zbiórkach internetowych.

Wykonaliśmy kilka gadżetów promocyjnych, w tym pocztówki oraz ściereczki informujące o kosztach funkcjonowania miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca, latarki, linijki z miarką długu miasta, tablice wystawowe z informacjami o naszych działaniach (postawimy je w przestrzeni miejskiej na wiosnę) oraz ulotki 1-procentowe.

Opracowaliśmy kilkanaście infografik, które wykorzystywaliśmy w celach informacyjno-promocyjnych (przede wszystkim na facebooku lub jako wizualizacja naszych raportów).

Obecnie Fundacja Wolności znajduje się na zupełnie innym poziomie rozwoju niż jeszcze półtora roku temu. Posiadamy własny lokal, umeblowany i wyposażony w niezbędny sprzęt biurowy.Opublikował: Sara Labenz
Publikacja dnia: 25.05.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 21.06.2017
Dokument oglądany razy: 3 164