bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.11.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych o grudzień 2020.

1% podatku

Fundacja Wolności od listopada 2016 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wpływy z 1% podatku są wydatkowane na działalność pożytku publicznego, w tym:

 • zwiększenie przejrzystości i jawności w życiu publicznym,
 • kontrolę obywatelską instytucji publicznych oraz korzystających ze środków publicznych,

Informacja o wpływie środków w poszczególnych latach:

 • rok 2017 - 853,90 zł
 • rok 2018 - 2 366,30 zł
 • rok 2019 - 6 516,10 zł
 • rok 2020 - 5 973,70 zł

Informacja o wydatkowaniu otrzymanych środków:

 • rok 2017 - 64,60 zł
 • rok 2018 - 656,62 zł
 • rok 2019 - 2491,37 zł
 • rok 2020 - 3363,48 zł

Wydatki szczegółowo:

 • 2017

- 30 listopada 2017 zakup znaczków pocztowych 64,60 zł

 • 2018

- 27 lutego 2018 zwrot kosztów przejazdu do Puław na szkolenie dla ngo nt. prawa do informacji 91,94 zł

- 18 lipca 2018 zakup znaczków pocztowych 128,00 zł

- 27 lipca 2018 energia elektryczna w biurze za okres 8 maja - 10 lipca 74,91 zł

- 28 września 2018 energia elektryczna w biurze za okres 10 lipca - 4 września 70,37 zł

- 18 października 2018 statuetki dla laureatów "Badania Aktywności Radnych" 104,70 zł

- 7 listopada 2018 opracowanie kodu źródłowego do "Latarnika Wyborczego" 110 zł

- 17 grudnia 2018 zakup znaczków pocztowych 76,70 zł

 • 2019

- 31 stycznia 2019 zakup znaczków pocztowych (30 sztuk) 96,00 zł

- 31 stycznia 2019 Opłata administracyjna. Projekt PITax.pl dla OPP sezon 2018/2019 2,00 zł

- 6 lutego 2019 zakup znaczków pocztowych (40 sztuk) 104,00 zł

- 23 kwietnia 2019 zasądzony zwrot kosztów postępowania kasacyjnego sygn.akt I OSK 868/17 460,00 zł

- 26 kwietnia 2019 zajęcie pasa drogowego na wystawę o jawności 24,00 zł

- 27 maja 2019 energia elektryczna w biurze 194,88 zł

- 5 czerwca 2019 opłata za udostępnienie informacji o środowisku od urzędu marszałkowskiego (DZ.III.706.5.2019.MDOM) 6,60 zł

- 7 czerwca 2019  zajęcie pasa drogowego na wystawę o jawności 62,00 zł

- 12 czerwca 2019 usługa serwisowa i konfiguracja komputera 120,00 zł

- 25 czerwca 2019 bilet do Warszawy na posiedzenie rady fundacji 15,99 zł

- 28 czerwca 2019 znaczki pocztowe 126,00 zł

- 26 lipca 2019 wpis sądowy od skargi na bezczynność Marszałka Województwa Lubelskiego sygn. akt II SAB/Lu 59/19

- 30 lipca 2019 wpis sądowy od skargi na bezczynność sygn. II SAB/Lu 53/19 100,00 zł

- 1 sierpnia 2019 Opłata administracyjna. Projekt PITax 2019/2020 2,00 zł

- 12 sierpnia 2019 wpis sądowy od skargi II SAB/Lu 63/19 100,00 zł

- 21 sierpnia 2019 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Zachodniopomorskiego 100,00 zł

- 28 sierpnia 2019 zajęcie pasa drogowego na wystawę o jawności (Al. Tysiąclecia) 33,00 zł

- 10 września 2019 żądanie dosyłania przesyłek pocztowych na nowy adres 6,00 zł

- 11 września 2019 Opłata aktywacyjna w serwisie PayU.pl 5,00 zł

- 14 października 2019 wpis sądowy od skargi II SAB/Wa 688/19 100,00 zł

- 25 października 2019 wpis sądowy od skargi II SA/Lu 627/19 200,00 zł

- 28 października 2019 zakup książki „Skuteczna reklama na Facebooku” 59,90 zł

- 22 listopada 2019 Wpis sądowy II SAB/Ol 82/19 100,00 zł

- 22 listopada 2019 opłaty i prowizje bankowe 5,00 zł

- 5 grudnia 2019 opłaty i prowizje bankowe 5,00 zł

- 13 grudnia 2019 zwrot kosztów sądowych w sprawie I OSK 1903/18 - skarga na wyrok sądu I instancji dot. sprawozdania finansowego spółki TBS Nowy Dom w Lublinie 240,00 zł

- 24 grudnia 2019 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Kujawsko-pomorskiego nr II SAB/Bd 92/19 100,00 zł

- 30 grudnia 2019 wpis sądowy od skargi na bezczynność spółki Motor Lublin SA nr II SAB/Lu 101/19 (dot. danych ze sprawozdania finansowego za rok 2018) 100,00 zł

 • 2020

- 7 stycznia 2020 wpis sądowy od skargi na bezczynność prezydenta miasta Lublin II SAB/Lu 1/20 (dot. udostepnienia umowy na inwentaryzację górek czechowskich) 100,00 zł

- 14 stycznia 2020 opłaty i prowizje bankowe 5,00 zł
- 22 stycznia 2020 założenie plomb na liczniku prądu w biurze 38,50 zł

- 26 stycznia 2020 prenumerata serwisu wyborcza.pl 5,00 zł

- 4 lutego 2020 zakup książki: Dostęp do informacji publicznej 84,01 zł

- 11 lutego 2020 prenumerata serwisu wyborcza.pl 5,00 zł

- 3 marca 2020 materiały biurowe (czytnik kart pamięci) 54,98 zł

- 4 marca 2020 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego (dot. wniosków z programu "Razem Bezpieczniej") 100,00 zł

- 4 marca 2020 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Lubelskiego (dot. wniosków z programu "Razem Bezpieczniej") 100,00 zł

- 4 marca 2020 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Lubuskiego (dot. wniosków z programu "Razem Bezpieczniej") 100,00 zł

- 4 marca 2020 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego (dot. wniosków z programu "Razem Bezpieczniej") 100,00 zł

- 4 marca 2020 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Łódzkiego (dot. wniosków z programu "Razem Bezpieczniej") 100,00 zł

- 4 marca 2020 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Podkarpackiego (dot. wniosków z programu "Razem Bezpieczniej") 100,00 zł

- 13 marca 2020 prenumerata serwisu wyborcza.pl 19,90 zł

- 20 marca 2020 zakup książek o tematyce prawnej 178,76 zł

- 26 marca 2020 projekty i produkcja materiałów reklamowych 251,22 zł

- 31 marca 2020 posty sponsorowane na portalu facebook 63,10 zł

- 7 kwietnia 2020 energia elektryczna za okres styczeń-marzec 2020 roku 240,31 zł

- 16 kwietnia 2020 prenumerata serwisu wyborcza.pl 10,00 zł

- 15 maja 2020 prenumerata serwisu wyborcza.pl 19,90 zł

- 29 maja 2020 Opłata kancelaryjna za uzasadnienie wyroku II SAB/Go 27/20 100,00 zł

- 15 czerwca 2020 prenumerata serwisu wyborcza.pl 19,90 zł

- 30 czerwca 2020 zajęcie pasa pod wystawę o jawności 22.06 do 28.08 68,00 zł

- 16 lipca 2020 prenumerata serwisu wyborcza.pl 19,90 zł

- 17 lipca 2020 wpis sądowy od skargi na bezczynność Portu Lotniczego Lublin (dot. treści umów zawartych na promocję lotniska w 2018 i 2019 roku, sygn. II SaB/Lu 52/20) 100,00 zł

- 20 lipca 2020 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Lubuskiego (dot. wniosków z programu "Razem Bezpieczniej") 100,00 zł

- 20 lipca 2020 wpis sądowy od skargi na bezczynność Wojewody Zachodniopomorskiego (dot. wniosków z programu "Razem Bezpieczniej") 100,00 zł

- 5 sierpnia 2020 opłata za uzasadnienie wyroku II SaB/Lu 52/20 (treści umów zawartych na promocję lotniska Lublin w 2018 i 2019 roku) 100,00 zł

- 5 sierpnia 2020 wpis sądowy od skargi na bezczynność sygn. II SaB/Lu 66/20 (zdjęcia ze szkołu im. Vetterów w Lublinie) 100,00 zł 

- 18 sierpnia 2020 zakup książki "Nadużycie prawa w prawie administracyjnym" 168,00 zł

- 28 sierpnia 2020 wpis sądowy od skargi na decyzję SKO z 29 lipca 2020 200,00 zł

- 7 września 2020 wpis od skargi kasacyjnej IV SAB/Wr 170/20 100,00 zł

- 25 września 2020 wpis sądowy od skargi II SAB/Lu 109/20 (dot. użytkowania samochodu, zakupu iphonów w spółce LPGK) 100,00 zł

- 25 września 2020 wpis sądowy od skargi II SAB/Lu 110/20 (dot. umowy na obsługę prawną spółki LPGK) 100,00 zł

- 25 września 2020 wpis sądowy od skargi II SAB/Lu 111/20 (dot. zaległości za korzystanie z lokali, należnych spółce LPGK) 100,00 zł

- 25 września 2020 pakiet wyborcza.pl od 25.09-24.10.2020 10,00 zł

- 24 października 2020 pakiet wyborcza.pl od 24.10-24.11.2020 19,90 zł

- 27 października 2020 opłata za sporządzenie uzasadnienia II sab/LU 66/20 100,00 zł

- 29 października 2020 opłata kancelaryjna za sporządzenie wyroku II SAB/Sz 85/20 100,00 zł

- 9 listopada 2020 wpis sądowy II SO/Lu 18/20 100,00 złOpublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 29.11.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 19.02.2017
Dokument oglądany razy: 3 525