bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kontrole przeprowadzone w fundacji

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Fundacji Wolności.

1.

1-31 grudnia 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadania publicznego, w tym m. in. wydatkowania środków finansowych w formie dotacji przyznanej na podstawie umowy 17621/2019/ASOS zawartej pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Fundacją Wolności w dniu 22.05.2019 r. o realizację zadania publicznego "W naszym interesie" zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2019.

Pismo ws przeprowadzenia kontroliOpublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 02.12.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 02.12.2020
Dokument oglądany razy: 1 142