bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Obywatelski radny w ukraińskiej gromadzie

Okres realizacji: 1 lutego - 31 lipca 2021

Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Kwota dofinansowania: 57 600,00 zł

Partnerzy:

Rówieńskie Centrum - Socjalne Partnerstwo

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej

Opis:

Celem projektu jest przekazywanie polskich doświadczeń z zakresu dobrych praktyk w samorządzie lokalnym na grunt ukraiński oraz wzrost kompetencji nowo wybranych samorządowców z obwodów rówieńskiego i wołyńskiego.

Planowanymi działaniami są wizyta studyjna 13 ukraińskich radnych i przedstawicieli organizacji strażniczych w Polsce. Podczas wizyty poznają dobre praktyki ze strony urzędu miasta, lokalnych radnych oraz organizacji strażniczej. Po powrocie na Ukrainę zadaniem uczestników wizyty będzie opracowanie diagnozy lokalnych potrzeb w swoich samorządach. Następnie na Ukrainie odbędą się cztery warsztaty (w obwodach wołyńskim i rówieńskim, oddzielne dla samorządowców z miast i gmin wiejskich), podczas których zostaną zaprezentowane polskie doświadczenia a na bazie opracowanych diagnoz, zostaną wypracowane plany działania.

Samorządowcy będą mogli skonsultować swoje projekty z polskimi ekspertami. Ostatnim etapem projektu będą warsztaty wdrożeniowe w Łucku i Równem. Zgodnie z problemami wskazanymi w diagnozie, w realizacji projektu chcemy postawić duży akcent na praktykę oraz obustronne konsultacje. Reforma samorządowa oraz nadchodzące wybory są świetną okazją do realizacji zaplanowanych działań.

Wizytówka projektu w portalu CivicportalOpublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 21.12.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 29.11.2020
Dokument oglądany razy: 1 939