bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Sprawdzamy jak jest

Okres realizacji: 1 kwietnia  - 31 grudnia 2020

Źródło finansowania: Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych

Kwota dofinansowania: 125 496,00 zł

Opis: 

"Sprawdzamy jak jest" to projekt polegający na zwiększeniu aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wsparcie rzecznictwa ich interesów i rozwój sieci pomocowoinformacyjnej. Ważnym elementem zadania jest zdobycie wiedzy przez seniorów nt. usług społecznych dostępnych dla starszych mieszkańców miasta oraz zaplanowanie i przeprowadzenie monitoringu (audytu) pięciu wybranych usług. Z każdego audytu zostanie opracowany raport zawierający wnioski i rekomendacje. Zaplanowano również wsparcie grupy seniorów-liderów, rozwój kompetencji z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego (warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, współtworzenie gazety obywatelskiej). Druga kategoria działań dot. podniesienia znaczenia seniorów w życiu publicznym: funkcjonowanie biura porad prawnych i obywatelskich, interwencje w sprawach zgłaszanych przez seniorów. Planowane działania są tym, w czym oferent się specjalizuje a z drugiej strony są odpowiedzą na problemy lubelskich seniorów zdiagnozowane w dokumentach strategicznych, lokalnych badaniach aktywności społecznej osób starszych oraz opinii samych seniorów. Projekt jest skierowany do mieszkańców Lublina w wieku 60 i więcej lat i będzie odbywał się na terenie miasta.

Porady i interwencje obywatelskie - spot

Audyty usług społecznych na rzecz Seniorów w mieście Lublin:

Bezpłatne szczepienia dla Seniorów

Domy Pomocy Społecznej w latach 2018-2020

Funkcjonowanie Rady Seniorów w Lublinie

Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych

Poradnik Lubelskiego SenioraOpublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 23.12.2020
Podpisał: Sara Labenz
Dokument z dnia: 25.05.2020
Dokument oglądany razy: 1 344