bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych

Umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych (finansowanych ze środków publicznych)

  • Rok 2021

- Gmina w Pandemii (Fundusz Pomocowy 2020)

Umowa nr nr FP-2020-D-15

- Obywatelski Radny w Ukraińskiej Gromadzie (Program RITA 2021)

  • Rok 2020

- Sprawdzamy jak jest (ASOS 2020)

Umowa nr 19943/2020/ASOS

- Mieszkańcy mają głos (FIO 2020)

Umowa nr 95/I/2020

Sprawozdanie z realizacji zadania

  • Rok 2019

- W naszym interesie (ASOS 2019)

Umowa nr 17621/2019/ASOS

Sprawozdanie z realizacji zadania

Faktury

- Wzorowa lokalna organizacja strażnicza (PROO priorytet 3, rok 2019-2020)

Umowa nr PROO3/22/2019

Sprawozdanie z realizacji zadania

  • Rok 2017

- Jawny Lublin 2017 (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017)

Umowa nr 424_I/2017

Sprawozdanie z realizacji zadania

Faktury, Umowy, Rachunki

  • Rok 2014

- Jawny Lublin (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014)

Sprawozdanie z realizacji zadania

FakturyUmowy, Rachunki

- Studencki Portfel (Narodowy Bank Polski)

Sprawozdanie końcowe

Faktury, Umowy, Rachunki

- Moje miasto a w nim... (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)

Umowa nr 2/DSI/ZP3/2014

Aneks do umowy nr 2/DSI/ZP3/2014

Załącznik do umowy nr 2/DSI/ZP3/2014 - aktualizacja oferty realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z realizacji zadania

Faktury, Umowy, Rachunki

  • Rok 2013

- Ekonomia w Działaniu (Program "Młodzież w Działaniu")

Raport finansowy

Faktury, Umowy, RachunkiOpublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 31.12.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 05.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 766